Автор: Марио Спасов

По улицата едва-едва се влачи стара баба. Някакъв младеж я заобикаля внимателно и продължава бързо...