Какъв искаш да станеш

– Сине, какъв искаш да станеш, като пораснеш?

– Пенсионер.

– Сине, това е толкова сложно в днешно време, не може ли космонавт?