Мемори пяна

Едва отпуснала се, жената рязко скача:
– Някой ми е спал в леглото!
Мъжът (наум):
– Дейба таа мемори пяна, дейба!