Попитали радио Ереван

Попитали радио Ереван:

– Може ли 70-годишен старец да прави секс по 2 пъти на нощ?

– Може, разбира се. Ако нощта е полярна.