След риболов

Рибар се прибира от тридневен риболов. Жена му:
– Хвана ли нещо?
– Дано не съм хванал нищо!