Враждебен срещу доброжелателен сексизъм

Съвсем доброжелателно споделяме…

За да разберем по-добре всички аспекти на сексизма, се налага подробно да анализираме всичко, свързано с него. В този случай става дума за разликата между враждебния и доброжелателния сексизъм. Напълно сме сигурни, че изобщо не сте и считали примерите за доброжелателен сексизъм за сексизъм изобщо и не намирате нищо лошо в тях. Нали?

Враждебен сексизъм

Не се допускат жени в спортните клубове

Да се подсвирква на жените

Да си закачате календари с мацки по цици

Да оставяте домакинската работа само на жените си

Да вярвате, че жените, които искат равни права, всъщност искат специално отношение

Да казвате, че жените ненужно интерпретират невинните ви шеги като сексизъм

Доброжелателен сексизъм

Да отваряте вратите на жените

Да ги наричате „скъпа“

Да отказвате да си разделите сметката

Да им предлагате якето си, ако им е студено

Да твърдите, че добрата жена трябва да се поставя на пиедестал

Да казвате, че мъжете трябва да се жертват, за да осигуряват жената до себе си